SEP­TEM­BER 2012

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Dot­tern Oli­ve föds.

Drew har in­te haft tur i kär­lek. Hon har va­rit gift två gång­er ti­di­ga­re. Först med ba­rä­ga­ren Je­re­my Tho­mas och se­na­re med skå­di­sen Tom Green. Det blev ing­et "tills dö­den skil­jer oss åt" för ak­tri­sen den här gång­en hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.