FLICK­VÄN­NEN PÅ HEM­LIG DEJT MED R- PATZ

KRIS­TEN STEWARTS KÄRLEKSCHOCK

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, INSTAGRAM

Det nya he­ta pa­ret Kris­ten Ste­wart och So­ko ver­kar ha det hur bra som helst ihop. Men vad få vet är att Kris­tens nya flick­vän har ett för­flu­tet med stjärnans ex­pojk­vän Ro­bert Pattin­son!

Vår­käns­lor­na spi­rar för skå­di­sen Kris­ten Ste­wart, 25, och hen­nes nya kär­lek, den franska sång­ers­kan Stép­ha­nie ” So­ko” So­kolin­ski, 30. Tje­jer­na har va­rit som fast­klist­ra­de vid varand­ra på sisto­ne och Kris­ten har mer el­ler mind­re bott i So­kos hemstad Pa­ris se­dan pa­ret bör­ja­de dej­ta ti­di­ga­re i år.

– Jag är väl­digt, väl­digt, väl­digt för­äls­kad och lyck­lig över för­hål­lan­det, sä­ger So­ko en­ligt W Ma­ga­zi­ne.

MYC­KET GE­MEN­SAMT

Kris­ten och den franska stjär­nan upp­ges ha myc­ket ge­men­samt – kanske än­nu mer än de kun­nat ana. Ny­li­gen kom det fram att de till och med dej­tat sam­ma per­son in­nan de träf­fa­de varand­ra. So­ko ska näm­li­gen ha gått på en dejt med Kris­tens ex­pojk­vän Ro­bert Pattin­son, 30, för många år se­dan.

– Vi gick på en blind­dejt när jag bod­de i Los Ang­e­les. En ge­men­sam kom­pis pa­ra­de ihop oss, sä­ger sång­ers­kan en­ligt saj­ten Us We­ek­ly.

Nå­got mer än en träff ver­kar dock in­te ha bli­vit mel­lan stjär­nor­na.

Up­pen­bar­li­gen har de i al­la fall sam­ma smak på tje­jer.

VAR IHOP I FY­RA ÅR

Kris­ten och Ro­bert var ihop mel­lan 2008 och 2012. De träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av ” Twi­light”fil­mer­na och gjor­de slut fy­ra år se­na­re ef­ter att Kris­ten va­rit otrogen. Idag är Ro­bert för­lo­vad med sång­ers­kan FKA Twigs.

"JAG ÄR VÄL­DIGT, VÄL­DIGT

FÖR­ÄLS­KAD"

Kris­ten Ste­wart är ny­för­äls­kad i flick­vän­nen So­ko. På sisto­ne har de va­rit som fast­klist­ra­de vid varand­ra. Men tje­jer­na ver­kar ha mer ge­men­samt än vad Kris­ten kanske öns­kat.

So­ko ska näm­li­gen ha ett för­flu­tet med Kris­tens ex­pojk­vän Ro­bert Pattin­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.