SO­KO HYL­LAR SEXLIVET MED KRIS­TEN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

äg­na Kris­ten och So­ko är så nykä­ra att det näs­tan är ir­ri­te­ran­de. Och de ver­kar

tje­jer­sig en hel del åt så­dant som nykä­ra gär­na gör. Ny­li­gen av­slö­ja­de So­ko att nas sex­liv är det bäs­ta hon nå­gon­sin upp­levt. – Sex har va­rit ta­bu­be­lagt för länge. Det är ett av li­vets vik­ti­gas­te nö­jen. Om

hon i man hit­tar nå­gon som man äls­kar att lig­ga med så är det oslag­bart, sä­ger en in­ter­vju med W Ma­ga­zi­ne.

I sam­ma in­ter­vju be­kräf­tar So­ko för förs­ta gång­en för­hål­lan­det med Kris­ten. My­sigt!

Kris­ten och Ro­bert var ihop i fy­ra år och gjor­de slut 2012 ef­ter en otro­hets­skan­dal. "EN GE­MEN­SAM KOM­PIS PA­RA­DE

IHOP OSS"

Fle­ra år ti­di­ga­re ha­de R- Patz dock gått på en het blind­dejt med Kris­tens nya kär­lek. So­ko har själv pra­tat om dej­ten, som ska ha skett i Los Ang­e­les. ” En ge­men­sam kom­pis pa­ra­de ihop oss”, av­slö­jar hon i en in­ter­vju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.