TERRY RICHARDSON ÄR PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Ont det gör ont, men det går… Men ing­et på daaan! Den 22 mars väl­kom­na­de den kon­tro­ver­si­el­le fo­to­gra­fen Terry Richardson, 50, och hans flick­vän Alex­an­dra Bo­lo­tow, 32, si­na förs­ta ge­men­sam­ma barn. Du­on fick tvil­ling­poj­kar som ska he­ta Rex och Ro­man.

– Så lyck­lig och tack­sam över min fi­na fa­milj, skri­ver Terry på Instagram.

Dub­bel­grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.