NE- YO FICK EN SON

Veckans NU! - - MIX -

Vad sä­ger man för att trös­ta en ve­gan? ” So­ja

so­ja, ing­e­fä­ra!”

HAHAHA! Har du und­rat var Pa­ris

Hilton, 34, gör nu för ti­den?

Hon dj: ar bland an­nat, här på

klub­ben ” Wall” i South Be­ach,

Mi­a­mi. Ben Affleck, 43, vi­sar

vad han tyc­ker om att bli fo­to­gra­fe­rad. Ba­bylyc­kan är to­tal för r& b- sång­a­ren Ne- Yo, 36, och hust­run Crys­tal Re­nay som ny­li­gen fick en son. Pa­ret tog till so­ci­a­la me­di­er för att an­non­se­ra den gla­da ny­he­ten.

– Jag är så kär i den här lil­la man­nen! Nu vet jag hur det känns att ha hjär­tat ut­an­på krop­pen, skri­ver sång­a­ren.

Poj­ken ska he­ta Shaf­fer Chi­me­re Smith Jr, vil­ket även är Ne- Yo: s rik­ti­ga namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.