KESHA ÖVERKLAGAR SONY- DOM

Veckans NU! - - MIX -

Det var i feb­ru­a­ri som det slogs fast att sång­ers­kan Kesha, 29, in­te får bry­ta sitt kon­trakt med skiv­bo­la­get Sony trots att hen­nes pro­du­cent Dr Lu­ke sägs ha våld­ta­git och tra­kas­se­rat hen­ne en läng­re tid. Nu kom­mer upp­gif­ter om att stjär­nan över­kla­gat do­men för att få den om­prö­vad, bland an­nat på grund av att Dr Lu­ke fort­fa­ran­de har makt och kan tjä­na peng­ar på Kesha, även om de in­te di­rekt job­bar ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.