SKILS­MÄS­SA FÖR "SCANDAL"- STJÄR­NAN

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Li­za Weil, 38, som med­ver­kat i tv- se­ri­er som ” Scandal” och ” Gil­mo­re girls” går skil­da vägar från ma­ken tilli­ka ” Pri­son bre­ak”- skå­di­sen Paul Adelste­in, 46, ef­ter tio år som gif­ta. En­ligt upp­gift var det Li­zas ini­ti­a­tiv att skil­ja sig. Du­on har dot­tern Jo­sep­hi­ne, 5, till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.