ÄN­NU EN PÅ JÄSNING!

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

För någ­ra vec­kor se­dan kom ny­he­ten om att Victo­ria’s sec­ret- stjär­nan Be­ha­ti Prin­sloo vän­tar barn med sin pojk­vän Adam Le­vi­ne. Nu ha­kar hen­nes bäs­tis Can­dice Swa­ne­po­el på gra­vid­tå­get!

Victo­ria’s sec­ret- mo­del­ler­na skaf­far barn på lö­pan­de band. Se­nast i ra­den av ru­van­de äng­lar är Can­dice Swa­ne­po­el, 27, som ny­li­gen av­slö­ja­de hon är gra­vid med sitt och 30- åri­ge fäst­man­nen Her­mann Ni­co­lis förs­ta barn. Can­dice släpp­te den gla­da ny­he­ten på Instagram ge­nom att läg­ga upp en bild på sin mage, med bild­tex­ten ” Vad hän­der nu?” och hash­tag­gar­na ” stor mage” och ” li­ten äng­el”.

– De är väl­digt lyck­li­ga, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! News.

GRA­VI­DA SAM­TI­DIGT

Ny­he­ten kom­mer ba­ra någ­ra vec­kor ef­ter att Can­di­ces bäs­ta kom­pis tilli­ka kol­le­gan Be­ha­ti Prin­sloo, 26, gick ut med sin gra­vi­di­tet.

– De­ras be­räk­na­de fö­del­se­da­tum lig­ger nä­ra varand­ra och det är per­fekt ef­tersom de är vän­ner, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Det är in­te förs­ta gång­en som Victo­ria’s secret­mo­del­ler­na bju­der på ba­by­boom. 2010 blev Dout­zen Kro­es, Adri­a­na Li­ma, Gi­se­le Bündchen, Hei­di Klum, Ales­sand­ra Am­bro­sio, Ka­ro­li­na Kur­ko­va och Clau­dia Schif­fer al­la gra­vi­da in­om lop­pet av ett år.

FÖR­LO­VA­DE SIG I FJOL

Can­dice och Her­mann har va­rit ett par se­dan mo­del­len var ba­ra 17 år. Her­mann fri­a­de i au­gusti 2015, och för­ra året av­slö­ja­de pa­ret att de läng­ta­de ef­ter att bil­da fa­milj.

– Jag skul­le äls­ka att ha barn, sa Can­dice få en­ligt saj­ten Hel­lo Fashion Monthly.

Nu blir dröm­men allt­så verk­lig­het!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Victo­ria’s sec­ret- stjär­nor­na yng­lar av sig som ald­rig förr. Ny­li­gen av­slö­ja­de Be­ha­ti Prin­sloo ( t. h.) att hon ska bli mam­ma för förs­ta gång­en och nu ha­kar hen­nes bäs­ta kom­pis Can­dice Swa­ne­po­el på gra­vid­tå­get!

"DE ÄR VÄL­DIGT

LYCK­LI­GA"

Mo­del­len de­la­de själv med sig av den gla­da ny­he­ten på Instagram ge­nom att läg­ga upp den här bil­den. Så gul­ligt!

Can­dice och hen­nes fäst­man Her­mann Ni­co­li ska en­ligt upp­gift bli för­äld­rar i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.