STJÄR­NAN VI­SA­DE RUM­PAN FÖR SVE­RI­GE

Veckans NU! - - MIX -

Ny­li­gen ha­de Ma­ri­ah kon­sert i Stock­holm, och in­nan spel­ning­en pas­sa­de hon på att skic­ka en stjärt­lig häls­ning till si­na svens­ka fans på Instagram.

– Hej Sve­ri­ge, trev­ligt att va­ra till­ba­ka, skrev stjär­nan till­sam­mans med den här bil­den.

Vil­ken rump­nis­se!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A

En­ligt Mor­gan har Ma­ri­ah in­te pra­tat med Ali­son se­dan ett bråk 1994.

"MA­RI­AH ÄR EN ELAK HÄXA" Här ses Ma­ri­ah och Mor­gan till­sam­mans. ” Det kry­per i krop­pen på mig för att Ma­ri­ah in­te vill hjäl­pa Ali­son”, sä­ger bro­dern.

Mor­gan tyc­ker att Ma­ri­ah, som är för­lo­vad med mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker, bor­de ha råd att läg­ga in Ali­son på ett bra sjuk­hus så att hon kan få den vård hon be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.