AND­RA BAR­NET FÖR RYAN R & BLAKE

STJÄRNFAMILJEN VÄX­ER

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

I de­cem­ber 2014 blev skå­di­sar­na Ryan Rey­nolds och Blake Li­vely för­äld­rar. Nu är det re­dan dags igen.

Stor­ken ver­kar tri­vas hos Blake Li­vely, 28, och Ryan Rey­nolds, 39. I vint­ras fyll­de pa­rets dot­ter Ja­mes ett år och nu ska hon en­ligt upp­gift bli sto­ra­sys­ter. Stjär­nor­na upp­ges va­ra myc­ket tag­ga­de på att se sin lil­la fa­milj växa.

– Blake är över­lyck­lig och det är Ryan ock­så, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

VILL GE DOT­TERN ETT SYS­KON

Skå­dis­pa­ret gif­te sig i sep­tem­ber 2012 och Blake har all­tid va­rit öp­pen med att hon vill ha en stor fa­milj. I fjol ut­ta­la­de stjär­nan sig om att hon och hen­nes ma­ke vil­le ge dot­tern ett sys­kon. – Jag ser fram emot att var­je barn ska in­flu­e­ra de and­ra och he­la fa­mil­jen, vid var­je nytt ka­pi­tel, sa hon då.

ÄR HEM­LIG­HETS­FUL­LA

Än så länge är de bli­van­de två­barns­för­äld­rar­na hem­lig­hets­ful­la, men en­ligt upp­gift pla­ne­rar de att vi­sa upp Bla­kes gra­vid­mage på rö­da mat­tan in­om en snar fram­tid. – De vill gö­ra en grej av det, sä­ger käl­lan. Spän­nan­de!

"DE ÄR ÖVER­LYCK­LI­GA" Nu är det dags för det här su­per­pa­ret att bli två­barns­för­äld­rar. En­ligt upp­gift är Blake Li­vely gra­vid med sitt och ma­ken Ryan Rey­nolds and­ra barn.

Pa­ret gif­te sig 2012 och blev för­äld­rar till dot­tern Ja­mes i de­cem­ber 2014. De har dock in­te vi­sat upp flic­kan of­fent­ligt.

En­ligt upp­gift pla­ne­rar Blake och Ryan att of­fent­lig­gö­ra gra­vi­di­te­ten på en ga­la in­om en snar fram­tid. Så­här vac­ker var Blake när det be­gav sig för­ra gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.