ALL OVER THE PLA­CE

Veckans NU! - - MIX -

Kiss me, Gi­gi! Den här hun­den är up­pen­bar­li­gen in­te sär­skilt lät­tim­po­ne­rad när det kom­mer till kän­di­sar. När vov­ven träf­fa­de mo­del­len Gi­gi Ha­did, 21, val­de den att – bok­stav­ligt ta­lat – pis­sa på hen­ne. Skå­de­spe­lers­kan Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, 51, pend­lar mel­lan eu­fo­ri och av­smak un­der ett rö­da mat­ta­ne­vent till­sam­mans med dans­pro­fi­len Co­ra Ca­han.

Det har upp­stått ett peng­a­bråk mel­lan ” Big bang the­o­ry”- skå­di­sar­na Ka­ley Cu­oco, 30, och May­im Bi­a­lik, 40. Den se­na­re upp­ges näm­li­gen va­ra ra­san­de över det fak­tum att hen­nes kol­le­ga tjä­nar he­la tio gång­er mer än hon själv. – Ka­ley tjä­nar 8,5 mil­jo­ner kro­nor per av­snitt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.