KIM HA­DE SEX PÅ BI­O­GRAF

Veckans NU! - - MIX -

Kim Kar­dashi­an, 35, är fri­språ­kig när det kom­mer till det mesta. Ny­li­gen av­slö­ja­de stjär­nan att hon bå­de är med­lem i 10 000- me­ters­klub­ben och har haft sex helt of­fent­ligt.

– Det gal­nas­te stäl­le jag haft sex på var på en bi­o­graf, sa hon ny­li­gen un­der en frå­gestund på sin sajt.

Und­rar vil­ken film hon såg…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.