"SCRUBS"- SKÅ­DI­SEN VI­SA­DE BULAN

Veckans NU! - - MIX -

” Scrubs”- stjär­nan Sa­rah Chal­ke, 39, är gra­vid. En­ligt upp­gift vän­tar hon och ma­ken Ja­mie Afi­fi sitt and­ra barn till­sam­mans se­na­re i år. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re en sex­å­rig son vid namn Char­lie. Ny­li­gen vi­sa­de Sa­rah stolt upp sin be­bis­bu­la på ett event.

– De är så gla­da, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.