KOL­LA SÅ SMÅ DE VAR!

Veckans NU! - - MIX -

fem år gam­mal. Ti­den går så fort! … ja, in­te Angelina och Brad allt­så ut­an de­ras sö­ta kids! Den här bil­den är

En­ligt upp­gift äter Angelina väl­digt då­ligt när hon går upp i nå­got jobb­pro­jekt… "HON BE­HÖ­VER PRO­FES­SIO­NELL HJÄLP SNABBT"

” Brad är så oro­lig för att hon ska dö och han äls­kar hen­ne så myc­ket att han är vil­lig att skil­ja sig för att hon ska få sig en tan­ke­stäl­la­re”, sä­ger en källa.

… och även i pe­ri­o­der när hon och Brad in­te har det så bra till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.