KIM LASRAR HAL­SEN

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Ga­bi Grec­ko, 26, rå­kar ut för ett sko­ha­ve­ri när hon är ute och går med vän­nen Ange­li­que "Frenchy" Mor­gan, 40. Att Kim Kar­dashi­an, 35, är mån om sitt ut­se­en­de är ing­en hem­lig­het. Nu har hon kom­mit på att hal­sen är ett pro­blem­om­rå­de som lätt glöms bort. För att mot­ver­ka ryn­kor och and­ra ål­ders­tec­ken på hal­sen har hon nu bör­jat med las­ring av hu­den där.

– Jag är be­satt av att min hals bör­jar bli gam­mal. La­ser­be­hand­ling­ar är jät­te­bra för att ta tag i åld­ran­det in­nan det ens har hänt, skri­ver stjär­nan på sin hem­si­da.

Våg­hal­sigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.