PAUL WALKERS DOT­TER FÅR MIL­JON­BE­LOPP

Veckans NU! - - MIX -

I no­vem­ber 2013 kra­scha­de ” Fast & fu­ri­ous”- stjär­nan Paul Wal­ker in i en stol­pe med sin bil när han tes­ta­de en ny Porsche med ra­cing­proff­set Ro­ger Ro­das. Skå­di­sen av­led och läm­na­de dot­tern Me­a­dow, 17, ut­an far. Nu står det klart att Me­a­dow får 81 mil­jo­ner kro­nor, och det är Ro­das döds­bo som peng­ar­na kom­mer ifrån. Ro­das ses som del­vis skyl­dig till döds­kra­schen, skri­ver tid­ning­en Ti­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.