SKÅDISENS SUPERSKRÄLL ME­GAN FOX ÄR GRA­VID!

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Som en blixt från klar him­mel kom ny­he­ten som ing­en ha­de kun­nat för­ut­spå: Me­gan Fox ska få sitt tred­je barn! På ett event ny­li­gen dök den vack­ra stjär­nan upp med en tyd­lig ba­by­bu­la!

Skå­di­sar­na Me­gan Fox, 29, och Bri­an Aus­tin Green, 42, gick skil­da vägar i au­gusti för­ra året ef­ter el­va år som par och fem år som gif­ta. Se­dan dess har de setts ihop en hel del, myc­ket på grund av sö­ner­na de har till­sam­mans, No­ah, 3, och Bod­hi, 2. Men det är in­te ba­ra för bar­nens skull som Me­gan och Bri­an fort­satt att ses. De har näm­li­gen åter­före­nats i hem­lig­het – och bli­vit gra­vi­da igen.

– Såklart är Bri­an pap­pa till bar­net, be­rät­tar en källa när pa­ret en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

VÄG­RA­DE KOM­MEN­TE­RA

På mäs­san Ci­ne­macon ny­li­gen skul­le Me­gan till­sam­mans med mot­spe­la­ren Will Ar­nett pre­sen­te­ra fil­men ” Te­e­nage mu­tant nin­ja turt­les: Out of the sha­dows”. Ak­tri­sen gick upp på sce­nen iförd en tajt klän­ning och ha­de inga som helst pro­blem med att vi­sa upp en gans­ka stor be­bis­mage. Me­gan kom­men­te­ra­de dock in­te det he­la, ut­an låt­sa­des som att det reg­na­de me­dan hon po­se­ra­de för ka­me­ror­na. Skils­mäs­san mel­lan Me­gan och Bri­an har fort­fa­ran­de in­te gått ige­nom, och tur är väl det.

– De har ald­rig slu­tat äls­ka varand­ra. De är väl­digt gla­da över gra­vi­di­te­ten och job­bar på att räd­da sitt äk­ten­skap, sä­ger käl­lan.

BULAN AL­LA SNAC­KAR OM!

"DE JOB­BAR PÅ ATT RÄD­DA SITT ÄK­TEN­SKAP" Vän­ta, va? Me­gan Fox är gra­vid igen! Stjär­nan gick skil­da vägar från Bri­an Aus­tin Green för­ra året, men de var visst in­te är helt kla­ra med varand­ra. Nu har de näm­li­gen åter­före­nats.

Det var på en film­mäs­sa som Me­gan till­sam­mans med skå­dis­kol­le­gan Will Ar­nett stolt vi­sa­de upp en tyd­lig be­bis-bu la. Ak­tri­sen val­de dock in­te kom­men­te­ra det uppenbara.

Me­gan och Bri­an bröt upp i au­gusti 2015 ef­ter el­va år till­sam­mans, men se­dan dess har de setts ihop vid fler­ta­let till­fäl­len. Det har för­stås fått många att ana att en åter­för­e­ning är på g – vil­ket ver­kar stäm­ma! ” De job­bar på att räd­da sitt äk­ten­skap”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.