. . Åh hej och hå… KÄN­DI­SAR SOM OVAN­LIGT VIGA!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Yo­ga el­ler an­nan trä­ning – det är vik­tigt att va­ra vig i Dröm­fa­bri­ken om man ska or­ka hål­la krop­pen i trim! Och vis­sa kän­di­sar är mju­ka­re i le­der­na än and­ra, kan man lugnt sä­ga… Spa­na in des­sa gum­mi­tar­zans!

VIGER SITT LIV YO­GAN

Hi­la­ria Bald­win, 32, äls­kar att vi­sa upp hur vig hon är på sitt In­stagram­kon­to. Fast det är nog väl­digt svårt att kö­ra bil så­där…

BE­NET I HÖGLÄGE

Victo­ria Beck­ham, 42, vi­sar hur hon non­cha­lant kan slänga upp be­net me­dan hon job­bar med an­nat.

MIN TES ÄR PILA- TES

Skå­di­sen Ali­cia Ar­den, 47, tar hjälp av en pi­la­tes­boll för att sträc­ka ut be­nen så att de näs­tan går av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.