SJU­KA KRA­VEN PÅ VS- MO­DEL­LER­NA

Veckans NU! - - MIX -

Den fö­re det­ta Victo­ria’s sec­ret- mo­del­len Erin He­at­her­ton, 27, blev om­bedd att ban­ta för att få fort­sät­ta fron­ta mär­ket.

– Un­der min sista Victo­ria’s secretvis­ning sa de att jag var tvung­en att gå ner i vikt. Jag trä­na­de två gång­er om da­gen men det räck­te in­te, sä­ger hon i Ti­me Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Idag har jag lärt mig att tyc­ka om mig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.