THAT 71’ S SHOW

Veckans NU! - - MIX -

Vil­ken mo­gen fo­to­min, Chris Mar­tin, 39! Tur att du ren­gjort tung­an or­dent­ligt i al­la fall. En rik­tig bro­man­ce ver­kar ha upp­stått mel­lan de bå­da 71- åri­ga Hol­ly­woodrä­var­na Michael Douglas och Dan­ny De­vi­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.