NIC­KI MINAJ ÅNG­RAR BRÅKEN

Veckans NU! - - MIX -

Rap­pen Nic­ki Minaj, 33, är känd för att sä­ga vad hon tyc­ker. Stjär­nans he­ta temperament har i vis­sa fall re­sul­te­rat i sto­ra bråk mel­lan hen­ne och and­ra kän­di­sar ( till ex­em­pel Mi­ley Cyrus). Ny­li­gen be­rät­ta­de Nic­ki i tv- pro­gram­met ” El­len show” att hon ång­rar att hon faj­tats med så många.

– Jag ång­rar al­la mi­na bråk, ef­tersom jag är en snäll per­son och jag vill in­te va­ra elak mot folk, sa Nic­ki då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.