LE­NA DUN­HAM RA­SAR MOT VIKTHÅN

Veckans NU! - - MIX -

” Girls”- stjär­nan Le­na Dun­ham, 29, har re­a­ge­rat på en ar­ti­kel i ame­ri­kans­ka Gla­mour där ko­mi­kern Amy Schu­mer ny­li­gen blev stämp­lad som ” plus si­ze”. Nu be­rät­tar stjär­nan vad hon tyc­ker om att kvin­nor som in­te ser ut som Hol­ly­woodi­de­a­let dis­kri­mi­ne­ras av många.

– Jag tyc­ker att mo­de ska va­ra nå­got för kvin­nor, och då al­la kvin­nor, att ta del av. Vi ska in­te bli pla­ce­ra­de i ett fack, vi ska få rät­ten att ex­i­ste­ra, sä­ger Le­na i tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.