STJÄR­NAN VI­SAR BIKINIFORMEN

Veckans NU! - - NEWS -

Be­ach 2016, här kom­mer Kim! Re­a­li­ty­stjär­nan vi­sa­de sig ny­li­gen i bad­klä­der för förs­ta gång­en se­dan hon blev två­barns­mam­ma i de­cem­ber. Kim har se­dan för­loss­ning­en hård­ban­tat för att nå sin ide­al­vikt och ny­li­gen an­non­se­ra­de hon att hon nu väger 63 ki­lo. Två ki­lo åter­står dock in­nan bru­net­ten är nöjd.

"ALLT ÄR ETT SPEL FÖR GAL­LE­RI­ER­NA" Ett be­vis på att stjär­nor­na hål­ler sig ifrån varand­ra är att Kim in­te syn­tes till på Ka­ny­es över­rask­nings­fram­trä­dan­de på Co­achella­fes­ti­va­len i april. Hon bru­kar all­tid stöt­ta sin ma­kes fram­trä­dan­den med sin när­va­ro.

Om Kim och Kanye be­stäm­mer sig för att skil­ja sig på rik­tigt blir det tred­je gång­en gillt för re­a­li­ty­stjär­nan som har va­rit gift två gång­er ti­di­ga­re. Först med låt­skri­va­ren Da­mon Tho­mas…

Det ska ha va­rit an­led­ning­en till des­sa minst sagt in­ti­ma bil­der som Kim ny­li­gen pos­ta­de på Instagram.

Då pa­ret en­dast separerar på prov och i det tys­ta sägs de vil­ja vi­sa upp en enad front ut­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.