SCOTT BY­TER TJEJ – IGEN!

FESTPRISSEN FLÖRTAR PÅ

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ny­li­gen rap­por­te­ra­des det att ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Scott Di­sick dej­ta­de en ung mo­dell som är skräm­man­de lik Ken­dall Jen­ner. Men häng med i sväng­ar­na – nu har han bytt till en blon­din!

Scott Di­sick, 32, blev känd för om­värl­den som 37- åri­ga Kourt­ney Kar­dashi­ans pojk­vän i tv­se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”. De ha­de ett stor­migt för­hål­lan­de som tog slut för­ra som­ma­ren ef­ter att Scott in­te kun­nat ha gyl­fen stängd för and­ra kvin­nor. För någ­ra vec­kor se­dan dej­ta­de han Christi­ne Bur­ke, 20, som är en ko­pia av Kourt­neys kän­da lil­la­sys­ter Ken­dall Jen­ner. Hon är dock ett min­ne blott, nu är det mo­del­len Me­gan Bla­ke, 21, som gäl­ler.

VI­SA­DE BRÖSTET

Ny­li­gen spot­ta­des Scott och den unga Me­gan i So­ho i New York då de be­sök­te natt­klub­ben 1OAK till­sam­mans. Me­gan bar en tajt penn­kjol och en blus med djup ur­ring­ning. Så djup att ena bröstet rå­ka­de tit­ta fram. Mo­del­len rät­ta­de dock till kläd­mis­sen snabbt. Scott i sin tur var klädd i bom­ber­jac­ka, grå jeans och en en­kel svart t- shirt. Du­on ha­de ett gäng vän­ner med sig och de ha­de en­ligt upp­gift ha­de en blöt och fart­fylld fest­kväll. Vad Kourt­ney an­ser om Scotts snab­ba by­ten av flick­vän­ner är oklart. Men vi gis­sar att hon in­te är helt för­tjust i att ex­et – som länge har haft pro­blem med sin vil­da livs­stil – in­te vi­sar någ­ra tec­ken på att lug­na ner sig.

"HAN VI­SAR INGA TEC­KEN PÅ ATT LUG­NA SIG" Här går det un­dan i sväng­ar­na. Scott Di­sick har hit­tat ett nytt kär­leks­in­tres­se. Den här gång­en är det mo­del­len Me­gan Bla­ke som par­ty­kil­len fast­nat för.

Scott och Me­gan var ute och fes­ta­de i New York ny­li­gen.

Ny­li­gen dej­ta­de Scott Ken­dall Jen­ner- ko­pi­an Christi­ne Bur­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.