FÅNG­AD AV EN HÅRBLÅS

Veckans NU! - - MIX -

Ibland mås­te man få li­te ext­ra hjälp för att få hå­ret att fladd­ra i vin­den. Det får mo­del­len Ni­na Ag­dal, 24, er­fa­ra när hon fo­tas i New York.

Kanye West, 38, gjor­de ny­li­gen en fa­vo­rit i re­pris av sitt age­ran­de på MTV- ga­lan 2009 ( då rap­pa­ren av­bröt Tay­lor Swift och sa att ” Beyon­cé har gjort en av de bäs­ta vi­de­or­na nå­gon­sin”). På sin vän Da­ve Grut­mans bröl­lop av­bröt Kanye näm­li­gen en an­nan mans tal med ” Jag ska lå­ta dig pra­ta klart, men Da­ve och Isa­be­la ha­de ett av de bäs­ta bröl­lo­pen nå­gon­sin!”. Gäs­ter­na skrat­ta­de gott åt Ka­ny­es skämt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.