KE­VIN JO­NAS BLIR PAP­PA IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Ke­vin Jo­nas, 28, fö­re det­ta med­lem i ban­det Jo­nas Brot­hers, vän­tar sitt and­ra barn med jämn­gam­la hust­run Da­ni­el­le. Fru­gan tog till Twit­ter för att be­rät­ta de go­da ny­he­ter­na. Hon la upp en bild på dot­tern Ale­na Ro­se, 2, iklädd en trö­ja med tex­ten ” Sto­ra­sys­ter” på och skrev: ” Nå­gon är glad”.

Så gul­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.