ELLIE GOULDING SING­EL

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Ellie Goulding, 29, har gjort slut med pojk­vän­nen Dou­gie Poyn­ter, 28. Du­on har dej­tat till och från i två år, de gjor­de se­nast slut i de­cem­ber för­ra året för att se­dan hit­ta till­ba­ka till varand­ra. En­ligt upp­gift var det bå­das hek­tis­ka sche­man som tog kål på för­hål­lan­det. Ellie sä­ger en­ligt saj­ten Daily Mail att de fort­fa­ran­de är bäs­ta vän­ner.

– De se­nas­te vec­kor­na har va­rit tuf­fa. Att gö­ra slut är ing­en en­kel sak, sä­ger Ellie i tid­ning­en The Sun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.