ÄK­TA Stjärnornas sju­ka plastikkaos BILDBONANZA!

Veckans NU! - - MIX -

Det är in­te lätt att hål­la koll på al­la skön­hets­ingrepp i Hollywood, ef­tersom de är så van­li­ga. Men trots att många ce­lebs lagt sig un­der kni­ven finns det fort­fa­ran­de de som är helt na­tur­li­ga. Veckans NU! re­der ut vil­ka som hjälpt na­tu­ren på tra­ven och in­te!

"HÅRT AR­BE­TE PÅ GYM­MET"

I en tid då många stjär­nor ver­kar för­skö­na bak­de­len på konst­gjord väg sä­ger ar­tis­ten Lo­pez, 46, att hon ald­rig skul­le gö­ra det.

– Hen­nes Pu­er­to Ri­co- ge­ner, kom­bi­ne­rat med hårt ar­be­te på gym­met har gjort att hon har en av de vack­ras­te rum­por­na nå­gon­sin, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Wil­ber­to Cor­tés i tid­ning­en In Touch. Jen­ni­fer

LÄPPARNA KÄN­DA

Skå­di­sen Ange­li­na Jo­lie, 40, har vack­ra, fyl­li­ga läp­par. Många tror att stjär­nan fyllt dem, men fak­tum är att de var li­ka­da­na när hon var barn. – Hon kan ha ope­re­rat nä­san, men läpparna är na­tur­li­ga, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Fa­mous Plastic.

DY­RA KRÄMER

Hal­le Ber­ry, 49, har en­ligt upp­gift in­te lå­tit ope­re­ra in någ­ra bröstimplan­tat, men läg­ger en hel del peng­ar på dy­ra krämer och la­ser be­hand­ling­ar för att hål­la de­kol­le­ta­get i trim.

– Hal­le är väl­digt stolt över att hon kan se ut så­där ut­an att ha ta­git hjälp av en ki­rurg, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en In Touch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.