STJÄR­NOR PÅ MET- GA­LAN

Veckans NU! - - RED CARPET -

En av värl­dens glam­mi­gas­te fes­ter är Met- ga­lan som Metro­po­li­tan Mu­se­um of hålls på Art i New York var­je år för att in­vi­ga in­sti­tu­tets år­li­ga mo­deut­ställ­ning. I år var te­mat ” mo­de i tek­ni­kens era” och det syn­tes tyd­ligt på rö­da mat­tan.

Det ver­ka­de som att sång­ers­kan 25, var be­redd att fly­ga iväg från ga­lan när som helst i den här fjä­der­pryd­da stas­sen från Ve­ra Wang. Bal­main

Glitt­ra­de mest av al­la gjor­de – såklart – Kim Kar­dashi­an, 34, iklädd Bal­main.

Ri­ta Ora,

En fu­tu­ris­tisk su­per­hjäl­te el­ler 48- åri­ga Ni­co­le Kid­man iklädd Alexander Mc­queen? Det är frå­gan.

Skå­de­spe­lers­kan Ka­tie Hol­mes, 37, ha­de en klän­ning från Zac Po­sen och ovan­ligt långt hår.

Som en gre­kisk gu­din­na såg Bla­ke Li­vely, 28, ut i en sa­go­klän­ning från Bur­ber­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.