HEIGL BER HOLLYWOOD OM UR­SÄKT

Veckans NU! - - MIX -

” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Kat­he­ri­ne Heigl, 37, har fått många ovän­ner i bran­schen på grund av sin at­ti­tyd. Nu ber hon om ur­säkt.

– Jag vil­le in­te för­o­läm­pa nå­gon. Jag skäms för det och vill in­te ver­ka okäns­lig. Jag har gått i te­ra­pi för att lä­ra mig att in­te ta allt per­son­ligt, sä­ger hon i en in­ter­vju med ra­di­opra­ta­ren Ho­ward Stern. En­ligt upp­gift rik­ta­des stjär­nans ursäkter främst till ska­par­na av ” Grey’s ana­tomy” och fil­men ” På smäl­len”, som hon med­ver­ka­de i 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.