VI HAR OCK­SÅ VÄNS­TERPRASS­LAT MED NAN­NYN

Veckans NU! - - STRE­ET STY­LE -

Ben Aff­leck Ben ha­de ett för­hål­lan­de på si­dan av med nan­nyn en läng­re tid. När skan­da­len upp­da­ga­des skil­des han och Jen­ni­fer Gar­ner ef­ter tio års äk­ten­skap. Hur det går för Ben­ni­fer nu kan du lä­sa på si­dan 80.

Ga­vin Ross­da­le Ga­vin tog död på den 20- åri­ga kär­le­ken mel­lan sig och Gwen Ste­fa­ni ef­ter att ha vänst­rat med nan­nyn Min­dy Mann.

Jes­si­ca och Eric träf­fa­des i maj 2010 och gif­te sig fy­ra år se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.