STJÄR­NAN HJÄLP­TE KIL­LE ATT FRIA

Veckans NU! - - STREET STYLE -

På en av si­na kon­ser­ter i Las Ve­gas ny­li­gen hjälp­te Britney en kil­le att fria till sin fru. Man­nen, vars tjej är ett stort Britney- fan, ha­de gjort allt för att få Brit­tans ma­na­gers och sång­ers­kan själv att va­ra med på fri­e­ri­et. När de stod i kön till konserten blev de plöts­ligt es­kor­te­ra­de back­stage, där Britney vän­ta­de. Kil­len gick ner på knä och fri­a­de me­dan Britney och hen­nes team hur­ra­de och ap­plå­de­ra­de. Vad tje­jen sva­ra­de? Ja, för­stås!

"HON FÅR IN­TE AD­OP­TE­RA OM IN­TE HAN GOD­KÄN­NER" Brit­tan har in­te di­rekt haft tur i kär­lek, och där­för har dröm­men om att bli gra­vid igen va­rit svår att upp­fyl­la.

Ny­li­gen var sång­ers­kan på Ha­waii med lil­lays­tern Jai­meLynn, 25. Då um­gicks Brit­tan myc­ket med sin sys­ter­dot­ter, vil­ket fick hen­ne att in­se att det är en tjej hon vill ha.

Say yes!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.