LE­O­NAR­DO KÄR I 24- ÅRING!

DICAPRIO HOP­PAR VI­DA­RE TILL NÄS­TA TJEJ

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Då var det dags igen! Skå­dishun­ken Le­o­nar­do Dicaprio har satt klor­na i än­nu en ung, blond mo­dell. Den här gång­en he­ter hon Roxy Hor­ner.

Det är un­ge­fär fem må­na­der se­dan Le­o­nar­do Dicaprio, 41, gick skil­da vägar från mo­del­len To­ni Garrn, 22. Se­dan dess har Oscarsvin­na­ren va­rit hett vil­le­bråd bland Hol­ly­woods tje­jer, men re­dan nu sägs jakt­sä­song­en va­ra över. Leo har näm­li­gen träf­fat den brit­tis­ka mo­del­len Roxy Hor­ner, 24, och sägs va­ra väl­digt be­tut­tad i hen­ne.

SÅGS PÅ FES­TI­VAL

Le­o­nar­do och Roxy har setts fle­ra gång­er till­sam­mans. Förs­ta gång­en var i feb­ru­a­ri, och se­nast var på Co­achella­fes­ti­va­len och den be­röm­da re­stau­rang­en Se­ren­di­pi­ty 3 i New York. – Roxy var väl­digt be­ta­gen av Leo. Hon höll i hans arm och de var bå­da väl­digt öm­sin­ta mot varand­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne som såg dem i New York en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

GO­DA EFTERRÄTTER

Leo var klädd i sin klas­sis­ka keps för att göm­ma an­sik­tet, och ska ha be­ställt in kyck­ling­paj, fro­zen hot choco­la­te och en glass­bomb med cho­kladsås. Du kan få bju­da ut oss på mid­dag any­ti­me, Leo!

Li­vet är gött! "ROXY ÄR VÄL­DIGT BE­TA­GEN AV LEO"

Le­o­nar­do Dicaprio är in­te den som tar långa pa­u­ser när det gäl­ler för­hål­lan­den. Det är mind­re än ett halv­år se­dan han gjor­de slut med To­ni Garrn, och re­dan nu har han hit­tat en ny, po­ten­ti­ell fru: mo­del­len Roxy Hor­ner.

Leo och Roxy har setts vid ett fler­tal till­fäl­len, som till ex­em­pel här på Co­achella­fes­ti­va­len ny­li­gen. Du­on för­sök­te und­vi­ka ny­fik­na blic­kar och ka­me­ror – men vi ser allt!

Le­os ex­flick­vän To­ni Garrn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.