50 CENT TRÄF­FA­DE SIN OKÄNDE SON

Veckans NU! - - MIX -

Det är se­dan ti­di­ga­re känt att 50 Cent, 40, har sö­ner­na Marqui­se, 15, och Si­re, 3, men ny­li­gen be­kräf­ta­de stjär­nan att han har en tred­je poj­ke. Ny­he­ten blev känd när hip­ho­par­tis­ten la­de upp en bild på sig själv till­sam­mans med so­nen. Poj­ken ler på bil­den, men det syns att tårarna rin­ner.

– Mitt liv är fullt av över­rask­ning­ar. Det här är min lil­la son Da­vi­an. Han bör­ja­de grå­ta. Jag tänk­te: "Var­för grå­ter du?". Jag mås­te be­ta­la för den här ski­ten, skrev 50 Cent till bil­den.

Det är oklart om stjär­nan in­te kän­de till Da­vi­an se­dan in­nan el­ler om han ba­ra val­de att gö­ra det of­fent­ligt nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.