SKILSMÄSSOSMÄLL FÖR GWEN STE­FA­NI

Veckans NU! - - MIX -

Värl­dens bäs­ta dag! De se­pa­re­ra­de ef­ter en smut­sig otro­hets­skan­dal för­ra året. Nu har skils­mäs­san gått ige­nom för Gwen Ste­fa­ni, 46, och Ga­vin Ross­da­le, 50 – och det vi­sa­de sig bli en dyr histo­ria för Gwen. Ex­ma­ken får näm­li­gen en tred­je­del av stjär­nans för­mö­gen­het, en sum­ma på över 200 mil­jo­ner kro­nor.

– Gwen är mer än ra­san­de över att hon mås­te be­ta­la Ga­vin någon­ting över­hu­vud­ta­get. De­ras äk­ten­skap skul­le ald­rig ha ta­git slut om han in­te ha­de va­rit otro­gen mot hen­ne med barnflickan, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.