ETT REBELLISKT FÖDELSEDAGSBARN

Veckans NU! - - MIX -

Det är vik­tigt att få i sig or­dent­ligt med nä­ring när man är dan­sa­re som Ju­li­an­ne Hough, 27. Det ul­ti­ma­ta sät­tet att fi­ra sin 38- års­dag mås­te ju va­ra att klä ut sig till Da­vid Bowie och åka ka­ru­sel­ler he­la da­gen? Det ver­kar i al­la fall skå­di­sen Ja­mes Fran­co tyc­ka, som ny­li­gen gjor­de just det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.