Den 36- åri­ge

Veckans NU! - - NEWS - Veckans NU!- re­dak­tio­nen, Sofia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan scott di­sick by­ter tje­jer li­ka of­ta som kim

kar­dashi­an tar en sel­fie. Nu kopp­las han ihop med en 21- årig mo­dell. Apro­på ål­der, i år fi­rar Veckans NU! 15 år! Om du vill skic­ka en grat­tishäls­ning el­ler kanske tip­sa om hur tid­ning­en kan bli än­nu bätt­re – mej­la oss på vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.