Äld­re män & yng re kvin­nor

Veckans NU! - - NEWS -

Ål­der är ba­ra en siff­ra sägs det. Då kan vi kon­sta­te­ra att ju äld­re kän­dis­män­nen blir, desto lägre blir tycks siff­ran på blir de­ras flick­vän­ners åld­rar bli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.