GO­MEZ HE­TA HÄLSNING TILL JUS­TIN BIEBER

Veckans NU! - - NEWS -

Selena le­ver sing­el­li­vets gla­da dagar, men det ver­kar som att hon fort­fa­ran­de tän­ker på ex­pojk­vän­nen Jus­tin Bieber, 22, ibland. De unga stjär­nor­na var länge kän­da som ar­tist­värl­dens gul­li­gas­te par, och lyss­nar man nog­grant på Se­le­nas nya låt ” Fe­el me” kan man ana att sång­ers­kan har svårt att gå vi­da­re helt från re­la­tio­nen. – Ing­en äls­ka­de dig som jag gjor­de, jag var ald­rig otro­gen, jag ljög ald­rig, sjung­er hon och fort­sät­ter: – Nu sä­ger du att du sak­nar mig, och att du fort­fa­ran­de tän­ker på mig. Jus­tin pub­li­ce­ra­de ny­li­gen en gam­mal bild på sig och Selena när de pus­sas på Instagram. Det är all­tid svårt att kom­ma över den förs­ta kär­le­ken, även för kän­di­sar­na!

Till en bör­jan ver­ka­de Orlando va­ra en bra pojk­vän, men nu vi­sa­de det sig att han är pre­cis som hen­nes ex. Stac­kars Katy!

"KATY ÄR RA­SAN­DE" Katy dej­ta­de ti­di­ga­re den no­to­ris­ke play­boy­en John May­er, 38.

Selena och Orlando ha­de en fling för två år se­dan. Se­dan dess har de fortsatt att um­gås till och från. ” Som vän­ner”, har det he­tat. Men de nya bil­der­na vi­sar an­norlun­da.

Orlando och Katy bör­ja­de dej­ta i ja­nu­a­ri i år och har se­dan dess bli­vit ett eta­ble­rat par. Ny­li­gen po­se­ra­de de ihop på Met- ga­lans ef­ter­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.