GORDON RAMSAY FEMBARNSPAPPA

Veckans NU! - - MIX -

Hej mitt vin­ter­land! Nu blir mäs­terkoc­ken tilli­ka tv- pro­fi­len Gordon Ramsay, 49, fembarnspappa. Hans hust­ru Ta­na, 42, är näm­li­gen gra­vid! Un­der en in­ter­vju i tv- pro­gram­met ” La­te la­te night with Ja­mes Cor­den” av­slö­ja­de han ny­he­ten.

– Jag har tre flic­kor, en poj­ke… och en till på väg, be­rät­ta­de Gordon då.

Be­bi­sen är be­räk­nad att kom­ma till värl­den i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.