GLAM TEAM

Veckans NU! - - MIX -

41, har ett Klart en Hol­ly­wood­stjär­na som Eva Long­o­ria, – sam­ti­digt. helt team med folk som gör hen­ne snygg

Ef­ter mu­si­ki­ko­nen Prin­ces plöts­li­ga död den 21 april har hund­ra­tals män­ni­skor gått ut och häv­dat att de är släkt med stjär­nan. An­led­ning­en? De vill ha del av den för­mö­gen­het som Prin­ce har läm­nat ef­ter sig, 2,5 mil­jar­der kro­nor. Hit­tills har ung­e­fär 700 per­so­ner sökt om att få släkt­band un­der­sök­ta. – Vår te­le­fon har ringt jät­te­myc­ket, sä­ger Har­vey Mor­se som job­bar med DNA- spår­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.