KILLEKILL I HALSGROPEN

Veckans NU! - - MIX -

Ne­ej, inte på hal­sen! Skå­di­sen Ro­se Byr­ne, 36, och pojk­vän­nen Bob­by Can­na­va­le, 46, my­ser – med blan­dat re­sul­tat.

Mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 33, har pre­cis köpt en enorm vil­la till­sam­mans med pojk­vän­nen tilli­ka Snapchat­grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 26. En­ligt upp­gift köp­te pa­ret hu­set, som lig­ger i Bren­twood, för nät­ta 120 mil­jo­ner kro­nor. Det är dock små­s­mum­mor för Evan, som en­ligt upp­gift är god för 20 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.