Li­fe in plastic, it’s fan­tastic KÄN­DI­SAR & DE­RAS

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Man är ing­en äk­ta Hol­ly­wood­stjär­na för­rän man av­bil­das som vax­doc­ka på mu­se­um. Här är ce­leb­sen som fått stif­ta när­ma­re be­kant­skap med si­na plasti­ga ko­pi­or. Tur att han har ra­kat sig!

4 X HE­LEN MIRREN

Är man en rik­tig Hol­ly­wood­stjär­na så är man! He­len Mirren, 70, har för­ä­rats med inte mind­re än tre vax­doc­kor på Ma­da­me Tussauds i Lon­don. Ser du vem som är ori­gi­na­let?

FOREVER YOUNG

Nu när pop­snö­ret Jus­tin Bieber, 22, har växt upp till en mer el­ler mind­re vux­en par­typ­ris­se är det tur att det finns en vax­doc­ka av ho­nom från ti­den när han var ung och oför­störd.

BARBIE GIRL

” Mo­dern fa­mily”- stjär­nan So­fia Vergara, 43, ser ut som en doc­ka och doc­kan ser ut som hon.

TUNGA KIL­LAR

Sång­a­ren Sam Smith, 24, sma­kar på sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.