DET HÄR KAN BAR­NET HE­TA!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

En­ligt upp­gift har Rob och Blac Chy­na re­dan be­stämt vad det kom­man­de bar­net ska he­ta. Ett hett tips är Robert ef­ter bå­de Rob och hans pap­pa. Om det blir en tjej tror många på Rob­bie. Men Vec­kans NU! har någ­ra and­ra för­slag: Queen Hurg­ha­da – med tan­ke på att Blac Chy­nas förs­ta barn he­ter King Cai­ro känns det gi­vet att även två­an får bli kung­lig.

Kan­dy Kar­dashi­an – ett K i bör­jan skul­le få bar­net att passa bra in i res­ten av Kar­dashi­an- kla­nen.

art­hur ge­or­ge – ef­ter Robs sock­fö­re­tag såklart! ang­e­la Kar­dashi­an ii – Blac Chy­nas rik­ti­ga namn är Ang­e­la och en­ligt upp­gift pla­ne­rar hon att bör­ja an­vän­da det igen när hon gif­ter sig med Rob. West Kar­dashi­an – för att för­vir­ra allt yt­ter­li­ga­re. Kar­dashi­an Kar­dashi­an – ett så bra namn kan man inte få för myc­ket av. Blue swe­den – en pa­ra­fras till mo­derns namn plus att vi änt­li­gen får in Sve­ri­ge i Kar­dashi­an- fa­mil­jen!

yan­kee Kar­dashi­an – för att kil­lar har en ten­dens att dö­pa si­na av­kom­mor ef­ter si­na fa­vo­rit­lag och Rob går typ ing­en­stans ut­an sin New York Yan­ke­es- keps.

"ROB GÅR EMOT FA­MIL­JENS VIL­JA" I april vi­sa­de Blac Chy­na upp sin enor­ma för­lov­nings­ring på Instagram.

Ty­ga har se­dan ti­di­ga­re so­nen King Cai­ro, 3, ihop med Blac Chy­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.