BILL COSBY ER­KÄN­NER SEX MED TON­Å­RING­AR

Veckans NU! - - MIX -

Över 50 kvin­nor har an­kla­gat Bill Cosby, 78, för sex­u­el­la över­grepp och nu er­kän­ner stjär­nan att han har haft sex med åt­minsto­ne två ton­års­flic­kor. Det ena fal­let in­träf­fa­de 2004 och den tje­jen ska han ha dro­gat först. Cosby ska även ha be­rät­tat att en mo­del­la­gen­tur skic­ka­de fem till sex mo­del­ler i vec­kan till ho­nom, och en av ton­å­ring­ar­na var sig­nad till den agen­tu­ren. Vad som hän­de mel­lan stjär­nan och de öv­ri­ga mo­del­ler­na är in­te känt.

Bill kom­mer att stäl­las in­för rät­ta och ris­ke­rar upp till tio års fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.