I MIT­TEN AV EN HURRICANE

Veckans NU! - - MIX -

Det ver­kar som om kvin­no­kar­len Lewis Ha­mil­ton, 31, har lyc­kats snär­ja än­nu en vac­ker Hol­ly­wood­kvin­na – näm­li­gen mo­del­len Kar­lie Kloss, 23! Den gam­le rock­rä­ven Ig­gy Pop, 69, åker på en blås­ning.

Un­der sin kar­riär har Da­vid Has­sel­hoff, 63, gjort sig en för­mö­gen­het på rol­ler i se­ri­er som ” Bay­watch” och ” Knight Ri­der”, men av de peng­ar­na finns in­te myc­ket kvar. Nu av­slö­jar stjär­nan att han har trub­bel med sin eko­no­mi. – Jag är pank, sä­ger han en­ligt saj­ten TMZ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.