BLAC CHYNAS GAL­NA KRAVLISTA

Veckans NU! - - MIX -

Den fö­re det­ta strip­pan Blac Chy­na, 28, är på väg att ta sig he­la vägen in i Hol­ly­woods fin­rum. Och nog har hon re­dan anam­mat den rät­ta di­vas­ti­len. Ny­li­gen av­slö­ja­des stjär­nans kravlista in­för ett fram­trä­dan­de.

– Hon krä­ver obe­grän­sat med ener­gidryck och al­ko­hol. Dess­utom vill hon ha ett pa­ket rö­da tuggum­min, en flas­ka cham­pagne och smärt­stil­lan­de ta­blet­ter, skri­ver saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Det he­la blir ex­tra ga­let med tan­ke på det fak­tum att Blac Chy­na är gra­vid och ab­so­lut in­te bör få i sig va­re sig al­ko­hol el­ler dryc­ker med höga hal­ter kof­fe­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.