DAX SHEPPARD HAR STERILISERAT SIG

Veckans NU! - - MIX -

Skå­dis­pa­ret Dax She­pard, 41, och Kris­ten Bell, 35, har två barn ihop, Lin­coln, 3, och Del­ta, 1, men någ­ra fler kom­mer det in­te att bli. Dax har näm­li­gen steriliserat sig.

– Jag be­stäm­de mig när vi trod­de att Kris­ten var gra­vid för­ra året. Det räc­ker de­fi­ni­tivt med två barn, sa han ny­li­gen i tv- pro­gram­met ” Jim­my Kim­mel li­ve!”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.