HÄR ÄR BRAD OTROGEN!

NÄR HAN TROR ATT ING­EN SER…

Veckans NU! - - MIX -

När Brad Pitt, idag 52, och Ange­li­na Jo­lie, idag 40, träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Mr & Mrs Smith” 2003 var Brad gift med Jen­ni­fer Aniston, idag 47. Det hind­ra­de dock in­te skå­di­sar­na från att in­le­da en topp­hem­lig ro­mans. Det he­la slu­ta­de med att Brad läm­na­de Jen­ni­fer för att istäl­let bli ihop med Angie. Idag är stjär­nor­na gif­ta och har sex barn. Men nu ver­kar det som att histo­ri­en är på väg att upp­re­pa sig. Brad har en­ligt upp­gift fal­lit för sin mot­spe­lers­ka i fil­men ” Al­li­ed”, den lo­van­de skå­di­sen Lizzy Ca­plan, 33.

Histo­ri­en upp­re­par sig. Tret­ton år ef­ter Brad Pitts otro­hets­af­fär med Ange­li­na Jo­lie ver­kar det va­ra dags igen – den här gång­en med den 19 år yng­re stjär­nan Lizzy Ca­plan.

Brads hust­ru Ange­li­na Jo­lie ska en­ligt upp­gift ha bli­vit så ra­san­de att hon skrek och grät när hon fick re­da på ma­kens re­la­tion med den 19 år yng­re stjär­nan Lizzy.

"ANGIE KONFRONTERADE HO­NOM" Lizzy var en­ligt upp­gift först tvek­sam till att in­le­da en re­la­tion med den gif­te stjär­nan. ” Sär­skilt ef­tersom hans fru är så mäk­tig i film­bran­schen”, sä­ger en käl­la.

” Brad och Lizzy häng­er all­tid med varand­ra mel­lan tag­ning­ar­na. Han bru­kar smyga in i hen­nes trai­ler”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.