FRANK­RI­KE!

Veckans NU! - - RED CARPET -

Un­der en vec­ka var­je år vall­fär­dar ce­leb­sen från sitt äls­ka­de film­mec­ka Los Ang­e­les till den frans­ka sol-kus­ten­för att gå på Can­nes he­ta filmfes­ti­val. I år bjöd stjär­nor­na på fle­ra rik­tigt grym­ma ga­la­out­fits.

” The Mar­ti­an”stjär­nan Jessica Chas­tain, 39, var en av många som val­de att bä­ra gul ga­las­tass. Hen­nes out­fit var de­sig­nad av Gi­or­gio Ar­ma­ni.

Ett ovan­ligt rö­da mat­tan­fram­trä­dan­de gjor­de Victo­ria Beck­ham, 42, själv­klart klädd i egen de­sign.

Vår svens­ka gla­mourdrott­ning Victo­ria Silv­stedt, 41, var vac­ker i spets.

90- tals­snygg var mo­del­len Lily Do­nald­son, 29, i svart Miu mi­uklän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.